söndag 6 mars 2011

Svenska Brigadens besvär i norr och en mobbad vitgardist i Luleå

I januari 1918 avlossades de första skotten i det som kom att bli ett blodigt inbördeskrig i Finland med svenska frivilliga på ena sidan. De svenska frivilliga i finska inbördeskriget tillhörde ”Svenska Brigaden” - brigad låter stort så det var väl därför man döpte enheten till det trots att det inte var av den storleken i antal soldater. Ökända som slaktare har de blivit i alla fall.

Högern kallar det ”Frihetskriget” men det var Lenin med kamrater som nyårsaftonen 1917 från ryskt håll erkände Finlands självständighet. Kriget i Finland 1918 stod mellan röda och vita i en kamp om makten i det oberoende Finland. Mellan arbetarnas/torparnas och borgarnas trupper. De senare med stöd av tyska jägarsoldater och svenska militära äventyrare i Svenska Brigaden (och snälla ni blanda inte ihop det med krigen mot Sovjetunionen över tjugo år senare, även då med frivilliga från Sverige. Det har ingenting med det här kriget att göra).

De svenska frivilliga på väg till Finland tvingades passera Norrland och Norrbotten med en befolkning som var synnerligen avogt inställd. I det här textutdraget från en äreskrift om brigaden skildrar en svensk vitgardist de besvär och den attityd de mötte i norr. Stavningen av bolsjevik är den som vitgardisten använt sig av.

”Under själva resan norrut blevo de frivilliga ofta utsatta för bolschevikisk propaganda, och särskilt var Boden station farlig i detta avseende. De utsända agitatorerna begagnade sig skickligt av trassligheterna med kontrakten och vapnen för att underminera hela brigadens anseende. Dessutom gåvo de respengar hem åt dem, som ångrade sig och ville återvända. Vid Boden förekom stundom även en ganska handgriplig agitation, som hade till följd att stationsområdet måste avspärras för alla obehöriga. Den beryktade bomben som placerades i en vagn med frivilliga ett stycke från Bollnäs, torde visserligen enligt uppgift inte varit särdeles förstklassig. Den spred nämligen en misstänkt lukt omkring sig, med påföljd att den i tid upptäcktes och blev oskadliggjord. Som motvikt mot de röda agitatorerna reste ett vitt ombud på tåget för att följa med agitationen och understödja de frivilliga samt dementera alla de lögner, som de svenska bolschevikerna spridde om upproret i Finland.

För några av järnvägs- och tullpersonalen var strömmen av brigadister en nagel i ögat, och de gjorde ofta sitt bästa att i detalj trakassera de frivilliga. Särskilt förargade voro de på det finländska kurirgodset, som misstänktes innehålla varor för brigadens räkning. Senare, när licenser i begränsad utsträckning begynte erhållas, voro gevärslådorna en stående anledning till förargelse. Det hände i början, att svenska officerare och frivilliga av tullen berövades till och med sina enhandsvapen, tills slutligen en av de mera välsinnade tulltjänstemännen fann en paragraf, som kunde tolkas så, att den medgav medhavandet av dessa oumbärliga vapen.

I allmänhet var Norrlandsbefolkningen starkt bolschevikisk, och därför såg man inte med alltför välvilliga blickar på de kringströvande hoparna av svenska brigadister, som lätt igenkändes på sin kostymering. Glåporden slaktare, svarta banditer och andra skällsord kunde någon gång slungas ut, och hatet tog sig stundom uttryck i spottande eller andra primitiva former, men i allmänhet var man ganska stillsam och rätt ofarlig i sitt partitagande. De flesta inrangerade brigadisterna i raden av de många olika fenomen, som under krigsåren visat sig i Haparanda.

Den avoga stämningen bland befolkningen kan belysas genom några exempel. En gång, då Olof Palme från finländska konsulatets telefon talade med Stockholm, blev hans samtal i detalj avlyssnat och fanns någon dag senare utförligt refererat i de svenska bolscheviktidningarna ”Politiken” och ”Norrskensflamman”. En annan gång, då ett större antal frivilliga anlänt, vägrade drängarne på gästgivargården att köra resgodset över till Torneå, emedan de icke ville understödja den vita armén. Och när godsägaren A. Engelberth efter striderna vid Tammerfors i brigadens ärenden passerade Haparanda, hälsades han vid hotellet med glåpordet slaktare, ehuru ingen dock vågade stå för det.” (Svenska Brigaden, Boëthius m fl, Stockholm 1920)

De svenska frivilliga som var arbetare fick det senare inte lätt på arbetsplatserna. En del kom snart att genom organisationer som Arbetets Frihet värvas till att fara runt och utföra arbete på platser där det pågick strejk. Man blev professionella strejkbrytare, ”svartfötter”. Hatade vars de än kom.

På Karlshäll i Luleå jobbade tio år senare en som tydligen inte gjorde sitt bästa för att rentvå sitt namn och därmed förenkla sin tillvaro. Under rubriken Fackliga meddelanden meddelar fackavdelningen följande i en tidningsannons:

”På särskild anledning vill avdelning 23 av Sv. Pappersindustriarbetareförbundet påminna om vår prickning av f.d. Vitgardisten montören G.L.* i Karlshäll. Hans senaste bravader är att han hos L.O. och vår förbundsstyrelse försökt misstänkliggöra avdelningen och dess medlemmar under det att han samtidigt meddelar arbetsgivaren dessa sina åtgärder. L:s gamla gärningar som provokatör framträder alltså i ny dager och bör därför samtliga kamrater behandla honom efter förtjänst. En sådan provokatör bör av samtliga organiserade kamrater föraktas och isoleras.
Karlshäll den 9 dec. 1929. Sv. Pappersind.-arb.-förbundets avd. n:r 23: STYRELSEN.”

En annons från Luleå Fackliga Centralorganisations styrelse fyllde i:
”F.d. Vitgardisten G.L:s provokationer och åtgärder emot arbetarna å Karlshäll bör beaktas av samtliga fackligt organiserade kamrater i Luleå. Judasfigurer bör föraktas, och behandlas därefter. Luleå Fackl. Centralorganisation: STYRELSEN.”

Luleå Fackliga Centralorganisation var en organisation som inrymde alla fackföreningar i Luleå oavsett de tillhörde LO, syndikalisternas SAC eller var utanför dessa.

*I annonsen är namnet fullt utskrivet men trots att det är länge sedan så vore det trist för oskyldiga barnbarnsbarnbarn att läsa om sin förfader i ett så tråkigt sammanhang. Kanske är jag lite för vekhjärtad. Skitsamma.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.